WORLD WIDE WELDING ABWORLD WIDE WELDING AB På Svenska In English
HEM | OM FÖRETAGET | LICENSER | MARIN | BILDER | KONTAKTA OSS
LICENSER

Metod Giltighetsområde (SS-EN 288-3) Dimension Tjocklek mm Antal
TIG 141 1,1, 1,2, 1,4 rör 60,3 3,0 - 12,6 1
MMB 111 1,1, 1,2, 1,4 rör 60,3 3,0 - 12,6 1
MMB 111 1-7, 9,1, 11 rör 82,5 3,0 - 12,6 2
MMB 111 8, 9,2, 9,3, 10 rör 54,0 2,0 - 4,0 1
MMB 111 1,1, 1,2, 1,4 rör 82,5 3,0 - 12,6 2
311 1,1, 1,2, 1,4 rör 60,0 3,0 - 4,8 1

MATERIALGRUPPER  
1,1 Stål med ReH ≤ 275 MPa 6 Högt vanadinlegrade Cr-Mo-(Ni) stål
1,2 Stål med 275 < ReH ≤ 360 MPa 7 Ferritiska, martensitiska eller utskiljningshärdade rostfria stål med C ≤ 0,35% och 10,5 ≤ Cr ≤ 30%
1,3 Normaliserat finkornstål med 360 < ReH ≤ 460 MPa 8 Austenitiska stål
1,4 Stål med förbättrad härdighet mot atmosfärisk korrosion 9,1 Nickellegrade stål med Ni ≤ 3%
2 Termomekanisk behandlade finkornstål och gjutstål med ReH > 360 MPa 9,2 Nickellegrade stål med 3,0% < Ni ≤ 8%
3 Seghärdade stål och utskiljningshärdade stål utom rostfria stål med ReH > 360 MPa 9,3 Nickellegrade stål med 8,0% < Ni ≤ 10%
4 Lågt vanadinlegrade Cr-Mo-(Ni) stål med Mo ≤ 0,7% och V ≤ 0,1% 10 Austenit-ferritiska rostfria stål (duplex)
5 Cr-Mo stål utan vanadin med C ≤ 0,35% 11 Stål som omfattas av grupp 1 med 0,25% < C ≤ 0,5%
Copyright © 2009, WORLD WIDE WELDING AB.
Design by Henry